De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Leeftijdsonderscheid in arbeidsvoorwaarden?

Met deze Leeftijdcheck voor arbeidsvoorwaarden krijgt u een indicatie of het leeftijdsonderscheid in uw arbeidsvoorwaarden is toegestaan. Sinds de Wet Gelijke Behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBL) in 2004 in werking is getreden staan regelingen met leeftijdsonderscheid ter discussie. Voor werkgevers en werknemers is vaak nog onduidelijk wat toegestaan is en wat niet. Enerzijds omdat leeftijdonderscheid niet alleen ontstaat door het hanteren van leeftijdsgrenzen of geboortedata, maar ook door het gebruik van schijnbaar neutrale criteria als anciënniteit en datum indiensttreding die indirect onderscheid naar leeftijd kunnen bewerkstelligen. Anderzijds is onderscheid naar leeftijd in arbeidsvoorwaarden niet op voorhand verboden. Als er een zeer goede reden (een zogeheten objectieve rechtvaardiging) is voor het maken van onderscheid op grond van leeftijd in een regeling, kan zo'n regeling wel toegestaan zijn.

Een objectieve rechtvaardiging houdt in, dat degene degene die het onderscheid maakt een volgens de wet acceptabel doel heeft, dat het onderscheid dat hij maakt een geschikt middel isom dit doel te bereiken en dat ook het middel noodzakelijk is. Dit betekent dat het doel niet op een andere, betere manier bereikt heeft kunnen worden (noodzakelijkheidscriterium) en dat het ook in redelijke verhouding staat tot het doel (proportionaliteit). 

De Leeftijdcheck is gebaseerd op bestaande uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

Type regeling

Geef hieronder aan voor welk type regeling u wilt checken of deze houdbaar is onder de leeftijdswet. De wet vereist dat het doel van de regeling in uw arbeidsvoorwaardenpakket legitiem is. U moet dus weten welk doel de regeling beoogt en dan bekijken of dat legitiem is.