De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Beloning

In CAO's komen vaak regelingen rondom beloning voor die een leeftijdsgrens bevatten. Meestal gaat het dan om de jeugdschalen.  Er zijn ook beloningsregelingen met als doel werknemers van een bepaalde leeftijdsgroep aan zich te binden of een bepaald inkomen te handhaven.

Kies hieronder het type regeling waarover u informatie wilt.