De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Salaris 65-plussers

Steeds vaker komt het voor dat werknemers na de 65-jarige leeftijd willen doorwerken. Omdat CAO's in principe betrekking hebben op werknemers tót de pensioengerechtigde leeftijd, dienen afspraken gemaakt te worden over arbeidsvoorwaarden, die gelden voor de betreffende 65-plusser. In veel gevallen wordt besloten om de voorheen van toepassing zijnde CAO-afspraken voort te zetten. Er zijn echter ook gevallen bekend waarbij afwijkende afspraken werden gemaakt. Bijvoorbeeld op het gebied van scholing, gezondheidsbeleid en beloning.

De leeftijdswet (WGBL) vereist dat het doel van de regeling in uw arbeidsvoorwaardenpakket legitiem is. Wanneer het College voor de Rechten van de Mens een zaak voorgelegd krijgt, kijkt deze dan ook allereerst naar het doel van de regeling. Een zaak omtrent het salaris van 65-plussers is bij het College nog maar éénmaal voorgekomen. Het ging hierbij om leeftijdsonderscheid met ondergenoemd doel. 

Doel: beloning naar prestatie

Over het belonen naar prestatie als reden om werknemers van een bepaalde leeftijd een andere beloning te geven, heeft het College eenmaal een oordeel uitgesproken. In 2006 was er een geval waarbij een 78-jarige minder verdiende dan hij volgens de op zijn arbeidsovereenkomst van toepassing zijnde CAO zou moeten verdienen. Daarnaast verdiende hij minder dan zijn jongere collega's. De werkgever gaf als reden van het leeftijdsonderscheid op dat de werknemer gezien zijn leeftijd minder productief was dan zijn jongere collega's. In de arbeidsovereenkomst van de werknemer stond echter dat de CAO van toepassing is. Het College oordeelde dat het doel van de lagere beloning van de man (belonen naar prestatie) in strijd is met de CAO en dat er dus sprake is van ongerechtvaardigd leeftijdsonderscheid.

Zie ter illustratie oordeel 2006-26

In oordeel 2009-77 heeft de Commissie geoordeeld over een zogeheten Doorwerk-CAO. Een dergelijke CAO is bedoeld voor werknemers binnen een bedrijf, die na de pensioengerechtigde leeftijd willen doorwerken. Hetdoel van het afsluiten van de doorwerk-CAO is het bieden van een arbeidsvoorwaardelijk kader zowel aan gepensioneerde werknemers die willen doorwerken en voor wie geen arbeidsvoorwaardelijke regeling bestaat, als aan werkgevers die dergelijke werknemers in dienst willen houden en/of nemen. In dit geval heet het College geoordeeld dat een doorwerk-CAO niet in strijd is met de leeftijdswet. Voor details van de CAO, klik op het oordeel.