De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Verlengde leeftijdschaal

In sommige CAO's zijn leeftijdschalen opgenomen die doorlopen tot na de 21/23 jarige leeftijd. Hierdoor kunnen werknemers die op jonge leeftijd instromen minder betaald krijgen voor hetzelfde werk en een vergelijkbaar aantal ervaringsjaren dan hun collegas die op latere leeftijd zijn ingestroomd.

Wanneer een dergelijke regeling aan het College voor de Rechten van de Mens wordt voorgelegd, kijkt deze allereerst naar het doel van de regeling.

Doel: aantrekkelijke werkgever zijn voor oudere starters

In 2010 is een zaak met een verlengde leeftijdschaal aan het College voorgelegd. Een werkgever hanteert een richtlijn, waarin de inschalingnorm op basis van leeftijd tot 30 jaar is opgetrokken voor enkele specifieke functies, Werknemers die op jonge leeftijd starten krijgen daardoor minder betaald dan zij, die op wat hogere leeftijd starten in dezelfde functie. De werkgever heeft als doel een aantrekkelijke werkgever te willen zijn. Er zijn maar weinig jongeren die zich aanmelden voor de functie, meestal achterin de twintig en ouder en zij beschikken doorgaans niet over relevante (werk)ervaring. De werkgever kan aspirant werknemers voor de functie uit deze leeftijdscategorie niet aan zich binden als hen het salaris van een 21-jarige starter wordt geboden. Het verschil in inschaling bij de indiensttreding is uit arbeidsmarktoverwegingen tot stand gekomen en het toegekende voordeel wordt na afloop van de leeftijdschaal weer afgebouwd. 

Het College acht het doel van dit beloningssysteem legitiem, en het middel passend, proportioneel en noodzakelijk om het doel te bereiken. 

Zie ter illustratie CGB oordeel 2010-23