De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Ontslag voor 65 jaar

In geval een arbeidsverhouding van rechtswege wordt beëindigd op grond van een in de CAO overeengekomen ontslagleeftijd die vóór de AOW-gerechtigde leeftijd ligt, wordt meestal van functioneel leeftijdsontslag gesproken. Bekende voorbeelden hiervan zijn het functioneel leeftijdontslag van piloten, gevangenis- en ambulancepersoneel, brandweer en bepaalde groepen defensiepersoneel. Dergelijke regelingen zijn door de WGBL ter discussie komen te staan. Op grond van de WGBL is het in principe niet toegestaan om onderscheid te maken op grond van leeftijd. Als er sprake is van onderscheid op grond van leeftijd kan dit gerechtvaardigd worden door een objectieve rechtvaardiging.

Wanneer dergelijke regelingen aan het College voor de Rechten van de Mens worden voorgelegd, kijkt deze allereerst naar het doel van de regeling. Klik hieronder het doel aan dat met het functioneel leeftijdontslag beoogd wordt.

Doel: doorstroming en evenwichtige personeelsopbouw

Het bevorderen van de doorstroom en evenwichtige personeelsopbouw kan als doel genoemd worden voor een functioneel leeftijdsontslag. In oordeel 2011-206 werd dit doel genoemd voor het functioneel leeftijdsontslag. Het ging in dit oordeel om een functioneel leeftijdsontslag voor piloten. Het College acht dat een doorstroomsysteem een legitiem doel is en dat het voorziet in een werkelijke behoefte van verweersters. In deze zaak heeft het College geoordeeld dat het middel ook passend en noodzakelijk was om het doel te bereiken.