De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Pensioenopbouw

Bij de opbouw van pensioenaanspraken speelt leeftijd een belangrijke rol. Voorbeelden daarvan zijn  de toetredingsleeftijd tot pensioenregelingen, de leeftijd tot waaraan pensioenopbouw kan plaatsvinden en de naar leeftijd gedifferentieerde premie bij de zogenaamde beschikbare premieregelingen. Op sommige aspecten van de pensioenopbouw, zoals de toetredingsleeftijd en het totale premiepercentage bij de beschikbare premieregelingen is de WGBL niet van toepassing.

Kies hieronder het type regeling waarover u informatie wilt.