De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Beschikbare premieregelingen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft afgelopen jaren diverse beschikbare premieregelingen beoordeeld en dienaangaande geconcludeerd dat een beschikbare premieregeling waarin aan iedereen een gelijke premie (vast premiepercentage van de pensioengrondslag) wordt geboden of een actuarieel gelijke premie geen verboden onderscheid op grond van de WGBL oplevert. Hoewel de naar leeftijd gedifferentieerde, actuarieel neutrale premie bij een beschikbare premieregeling buiten de werkingssfeer van de WGBL valt, geldt dat niet voor de manier waarop de totale premielast tussen werkgever en werknemer verdeeld wordt. Dat valt gewoon onder de arbeidsvoorwaarden en dus onder de werkingssfeer van de WGBL.

In sommige beschikbare premieregelingen neemt bij de verdeling van de pensioenpremie de bijdrage van de weknemer toe met de leeftijd: een steeds groter deel van de pensioengrondslag moet als premie worden afgedragen door de werknemer. Dit leidt tot niet te rechtvaardigen onderscheid op grond van leeftijd, omdat er goede, minder onderscheid makende alternatieven zijn. Een goed alternatief vormt een voor iedereen gelijke premie in de vorm van een vast premiepercentage van de pensioengrondslag in combinatie met een aanvullende leeftijdsafhankelijke bijdrage door de werknemer op vrijwillige basis.