De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Reorganisatie en ontslag

In sociaal plannen wordt leeftijd vaak als criterium gebruikt voor het maken van onderscheid. Vaak zit daar het idee achter dat ouderen beschermd moeten worden tegen de gevolgen van de veranderingen. Dit omdat ze geen mogelijkheid meer hebben deze op te vangen, terwijl dat voor jongeren minder geldt: omdat die nog veel tijd voor zich hebben vinden ze wel een andere baan, kunnen ze weer meer gaan verdienen, kunnen ze hun pensioen nog opbouwen, etc. Het bepalen van leeftijdsgrenzen tussen 'ouderen en jongerenregelingen' vergt in de visie van het College voor de Rechten van de Mens goede onderbouwing. Eventueel kan aansluiting worden gezocht bij gegevens over de arbeidsmarktsituatie of bij overheidsprogramma's gericht op participatie van ouderen. Vrijwilligheid en keuzevrijheid in een sociaal plan maken - binnen het vastgesteld budget - een regeling eerder objectief gerechtvaardigd aangezien de verschillen tussen de regelingen voor ouderen en die voor jongeren hierdoor minder groot zijn. Wordt van dwingende regelingen uitgegaan, dan moet kunnen worden aangetoond dat een regeling met meer keuzevrijheid niet mogelijk is.

Kies hieronder het type regeling waarover u informatie wilt.