De Leeftijdcheck voor CAO's is tot stand gekomen met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze scan is met de grootste zorg samengesteld, en is bedoeld om een indicatie te geven van de houdbaarheid van uw arbeidsvoorwaarden onder de leeftijdswet. U kunt aan deze scan echter geen rechten ontlenen. De Leeftijdcheck voor CAO's is geenszins een uiting van de opvattingen van het ministerie of de Commissie Gelijke Behandeling. Enkel Expertisecentrum LEEFtijd is verantwoordelijk.

sluiten

Demotie

Demotie, mits financieel gecompenseerd, vanaf een bepaalde leeftijd kan als seniorenregeling worden beschouwd, omdat het een maatregel is die maakt dat ouderen langer kunnen blijven doorwerken, doordat ze een minder belastende functie krijgen.

De leeftijdswet (WGBL) vereist dat het doel van de regeling in uw arbeidsvoorwaardenpakket legitiem is. Wanneer de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) een zaak voorgelegd krijgt, kijkt deze dan ook allereerst naar het doel van de regeling. Een zaak omtrent (gedwongen) demotie is bij de CGB nog maar éénmaal voorgekomen. Het ging hierbij om leeftijdsonderscheid met onder genoemd doel.

Doel: waarborgen van de kwaliteit

Er is één zaak over gedwongen demotie bij de CGB geweest. In dat geval stond in de CAO dat 60-jarigen in een bepaalde functie een stapje moesten terug doen. De reden erachter (in juridische termen het doel) was om de kwaliteit te waarborgen zonder over te hoeven gaan tot individuele gesprekken. Dat doel vond de CGB legitiem, maar de CGB vond dat het per definitie terugplaatsen van ouderen geen passend middel was om de kwaliteit te bereiken. Daarnaast was voor de CGB ook nog relevant dat deze regeling op geen enkele wijze was ingebed in levensfasebewust personeelsbeleid. Aldus oordeelde de CGB dat deze leeftijdsgrens in strijd met de wet was.

Zie ter illustratie CGB oordeel 2010-108.